SANA-ungdommer på Rådhuset

De fleste ungdommene som er tilknyttet SANA asylmottak på Moi trives og har mange gode venner i lokalsamfunnet. Det kom fram på et møte som ordfører Kjell Erfjord inviterte til på Lundetun tidligere denne måneden.

Noen av ungdommene gav på dette møtet uttrykk for at de hadde lyst til å lære mer om kommunen. De ble derfor invitert til ei lita samling på Rådhuset, og 8 ungdommer fra SANA møtte på Rådhuset mandag 27. juni. Fra kommunen deltok flyktningekonsulent Borgny Eik og rådmann Svein Tore Åtland.

Rådmannen orienterte om :

  • hvordan kommunen er organisert ; både politisk og administrativt
  • kommunens driftsbudsjett i år og hvordan utgiftene er fordelt mellom etatene
  • ansatte i kommunen og oppgaver som de forskjellige etatene har ansvar for
  • viktige investeringer i kommunen i år

Etter dette var det samtale om mange ting ; både planer for sommeren og noe låge badetemperaturer (i Norge)

SANA-ungdommer på Rådhuset
Foto: Svein Tore Åtland

SANA-ungdommer på Rådhuset
Foto: Svein Tore Åtland

SANA-ungdommer på Rådhuset
Foto: Svein Tore Åtland

27/6-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut