Sammen er vi sterke!

Tirsdag kveld ble Moi Handelsforening stiftet. Med utgangspunkt i mottoet om at samling gir styrke hadde mange forretningsdrivende i Stasjonsveien på Moi og handlende på Haukland samlet seg i Næringshagen for å danne en felles forening. Foranledningen var et felles ønske om å styrke Moi som handelsområde og videreutvikle handelstilbudet både for innbyggere og tilreisende.

Lund kommune, Lund Næringsforening og de handlende hadde på forhånd diskutert tiltak for å skape økt satsing. Disse møtene konkluderte med et ønske om å danne en forening sammen.

Under tirsdagens stiftelsesmøte ble det diskutert livlig hvilke tiltak det var viktig å prioritere i arbeidet. God skilting, slik at tilreisende lett kunne finne fram til rett butikk, pynting og renovering av handelsområdene var forslag som kom fram. Lund kommunes gartner har allerede bestilt blomsterurner og steinbenker for å forberede et vakkert bindeledd mellom Stasjonsveien og Hauklandsområdet neste vår. Deltakerne ville etter at foreningen var stiftet, sette i gang med prioritering av konkrete tiltak.

Valg av styre for Moi Handelsforening ga følgende resultat:

Medlemmer:
Tone M. Strand
Terje Eik
Rune Rusdal
Bente Haukland Brogeland
Anne Lise Skaar Henriksen

Varamedlemmer:
Anne Lill Høyen
Edel Stenberg
Lena M. GrudeTips ein ven Skriv ut