Samling for pensjonister

Det er tradisjon for at kommunen hvert år inviterer tidligere kommunalt ansatte som nå er pensjonister, til førjulstreff. Dette fant i år sted på Lundetun onsdag 17. desember fra klokka 12 og utover. Ordfører Olav Hafstad kunne ønske om lag 25 pensjonister velkommen.

På programmet sto spill (piano og fele) samt diktlesing ved Gunnvall Skåland. Han fikk litt hjelp på fele av Olav Hafstad og Eli Gursli ! Dessuten delte ordføreren noen tanker om aktuelle politiske saker og om seniorer som ressurs. Det var også presentasjon av ny helse-/omsorgssjef Trond Skjæveland, og han fortalte om sin mottakelse og første tid i Lund. Veldig positivt ! Året 2008 ble presentert i ord og bilder av ordfører og rådmann. Dessuten var det allsang og utlodning. Serveringa var deilig grøt fra kjøkkenet på Lund Omsorgssenter og kaker, sjokolade og kaffi til dessert.

Ordføreren takket for frammøtet og ønsket alle ei god jul og et godt nytt år !
Alt i alt en trivelig samling med mange gode tilbakemeldinger fra pensjonistene etterpå.

17/12-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut