Samarbeid om norskopplæring av innvandrere

Lund kommune hadde fredag et drøftingsmøte med Flekkefjord kommune om det videre samarbeid om norskopplæring for innvandrere som har kommet til Lund.

Skolesjef Bengt Aslaksen og rektor Svein Hobbesland hadde en gjennomgang om videre samarbeid og nye rutiner for norskopplæring i forbindelse med introduksjonsordningen for innvandrere.

Siden 2003 har Lund kommune kjøpt tjenester for norskopplæring m/ samfunnskunnskap for innvandrere fra Flekkefjord Voksenopplæringssenter. Ordningen har fungert fint i et tett samarbeid mellom voksenopplæringssenteret og oppvekst-sektoren i Lund kommune.

I forbindelse med nytt lovverk for tilbudet til innvandrere i Norge, den såkalte introduksjonsordningen, var representanter for Flekkefjord og Lund kommuner samlet på Moi for å drøfte det videre samarbeidet og ha en gjennomgang av nye rutiner.

Rektor Svein Hobbesland og skolesjef Bengt Aslaksen fra Flekkefjord kommune informerte om de ordninger de planla for årene framover. Oppvekst- og kultursjef Egil Normann Eek, avdelingsleder oppvekst Peggy Gursli og flyktningekoordinator Borgny Eik fra Lund kommune signaliserte hvilke praktiske grep som måtte til fra Lund sin side for å videreutvikle det gode samarbeide som har foregått til nå. Den nye ordningen vil gi et godt tilbud for våre nye landsmenn som kommer til kommunen i de kommende årene.

Representanter fra Flekkefjord og Lund kommuner drøftet nye rutiner i forbindelse med introduksjonsordning for innvandrere. Fra venstre: Avdelingsleder oppvekst Peggy Gursli og oppvekst- og kultursjef Egil Normann Eek, Lund kommune, rektor Svein Hobbesland fra Flekkefjord Voksenopplæringssenter, skolesjef Bengt Aslaksen i Flekkefjord og Borgny Eik, flyktningekoordinator i Lund. Foto: Eva A. GursliTips ein ven Skriv ut