Ryddeaksjon i Lund

Ordfører Kjell Erfjord har tatt initiativ til en ryddeaksjon i kommunen 11. og 12. april. Alle skolene i kommunen er engasjert. Det samme er Lundheim folkehøyskole og SANA asylmottak. Målsettingen med aksjonen er formulert slik : ”Gjøre Lund vakrere – få bort plast, papir, rot, særlig langs offentlige veier, turstier m.m.”

Torsdag formiddag traff jeg elever fra Nygård barneskole (2. og 5. klasse) i Malåna hvor de leverte mange søppelsekker som var blitt fylt opp i området rundt Lundestranda og Malåna. Asylantene plukket på samme tid mye rekved langs Lundevannet ; nedenfor Kirka og kirkegården.

elever fra Nygård skole (5. klasse)
Foto: Svein Tore Åtland

Ordføreren mener at aksjonen har vært svært vellykka. Han uttaler seg slik til undertegnede : ”Det har vært stor aktivitet, og mange har gjort en flott jobb. ”Vakre Lund” har etter dette blitt enda vakrere ! Det er viktig å gå sammen for hverandre i en slik aksjon.”

12/4-07, Svein Tore Åtland