Rullering av landbruksplanen

Kommunen er nå i gang med å rullere landbruksplanen og det er i den forbindelse utarbeidet et forslag. Før planen blir behandlet politisk vil det bli gitt en orientering på 2 bygdemøter. Ett på Ualand og ett i Hovsherad. Vi ber alle interesserte studere planen og komme med innspill.

Sverre Ørsland
jord- og skogbrukssjefTips ein ven Skriv ut