Grendemøte på Eik

Grendemøte på Eik

Tirsdag kveld var 26 stk møtt fram til informasjonsmøte om Lund kommunes arealdel.
Grendemøte Ualand

Grendemøte på Ualand

Onsdag kveld var det klart for nytt grendemøte i forbindelse med rullering av arealplanen.
Grendemøte på Moi

Grendemøte på Moi

Tirsdag kveld hadde nærmere 60 stk møtt fram på Lundetun.
Kvelland.

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til Plan-og bygninslovens § 11 – 12, varsles det med dette at Lund kommune nå setter i gang rullering av kommuneplanens arealdel.

Rullering av kommuneplanen

På denne siden av sommeren er det planlagt å ferdigstille Lund kommunes kommuneplan, tekstdelen. Denne såkalte tekstdel gir føringer for arbeidet med ...