Rullering av kommuneplanen

På denne siden av sommeren er det planlagt å ferdigstille Lund kommunes kommuneplan, tekstdelen. Denne såkalte tekstdel gir føringer for arbeidet med arealdelen som er planlagt å påbegynnes i august.

Utover høsten vil det bli avholdt åpne folkemøter på Ualand, Eik og Moi hvor grunneiere og alle andre som har interesse av planarbeidet i kommunen, vil bli invitert. Dette er den muligheten folk flest har til å påvirke hvordan vi skal benytte Lund kommunes arealer i de kommende år. Industritomter, boligtomter, jordbruksarealer, naturområder osv. kan være viktige tema i denne prosessen. Vi vil oppfordre alle innbyggerne til å tenke nøye gjennom dette, og komme med konstruktive innspill i prosessen som vil foregå utover vinteren.

 

John Skåland