valg2011

Valg2013

Resultater for Lund

Her følger de endelige tallene fra Lund

Resultater hentet fra www.valgresultat.no

For Lund

For Rogaland

Antall
stemme-
berettigede

Fremmøte-
prosent

Antall blanke stemmer

Status

2282

78,6%

2

100% opptalt

 

Liste

Opptalte
stemmer

%-vis
fordeling

Endring
stemmer F-11

%-vis
endring F-11

Endring
stemmer S-09

%-vis
endring S-09

A

399

22,3

+21

-4,6

-24

-2,2

SV

21

1,2

+4

0,0

-8

-0,5

RØDT

5

0,3

+1

0,0

+1

0,0

SP

185

10,3

+25

-1,0

+17

+0,6

KRF

297

16,6

+6

-4,1

-22

-1,9

V

46

2,6

-14

-1,7

-18

-1,1

H

341

19,0

+138

+4,6

+161

+8,6

FRP

397

22,2

+135

+3,5

-115

-7,5

MDG

25

1,4

+22

+1,2

+23

+1,3

DEMN

2

0,1

+1

0,0

+2

+0,1

DLF

0

0,0

 

0,0

 

-0,1

KRISTNE

57

3,2

+57

+3,2

+57

+3,2

KSP

4

0,2

-5

-0,4

-9

-0,5

KYST

1

0,1

 

0,0

-1

-0,1

NKP

1

0,1

-1

-0,1

 

0,0

PIR

5

0,3

+5

+0,3

+5

+0,3

PP

6

0,3

-11

-0,9

-3

-0,2

Andre

0

0,0

 

0,0

-2

-0,1

Total

1794

78,6

+372

+18,2

+51

+0,6

Tips ein ven Skriv ut