Resultater for Lund

Valg 2005
Foto: Svein Tore Åtland

Antall
stemme-
berettigede

Fremmøte-
prosent

Status for innrapporteringen

2239

77,8 %

100 % opptalt

Liste

Opptalte
stemmer

%-vis
fordeling

%-vis
endring S-01

A

324

18,6

+1,8

SV

63

3,6

-1,1

RV

5

0,3

-0,2

SP

225

12,9

+1,6

KRF

364

20,9

-5,1

V

109

6,3

+0,8

H

141

8,1

-6,7

FRP

474

27,2

+10,9

DEM

1

0,1

+0,1

KSP

10

0,6

-1,5

KYST

8

0,5

-0,5

MDG

2

0,1

0,0

PP

5

0,3

+0,3

RP

0

0,0

0,0

ABORT

11

0,6

+0,6

Andre

0

0,0

-1,0

Frammøte

1742

77,8

+0,1Tips ein ven Skriv ut