Sverre Gursli og Helge Thu

Renovering av Moi bro

I disse dager foregår reparasjon av veidekket på Moi Bro i sentrum av Moi. Vegen vil bli stengt noen dager til arbeidet er avsluttet.

Kommunens egen folk har sørget for å meisle vekk den gamle, ødelagte skifersteinen. Firma Gursli & Thu er nå i gang med å legge ny og tykkere skifer. Også massen som støpes med er av en bedre type enn den opprinnelige – noe som vi håper skal gi adskillig lenger levetid enn det som lå før. Det meste av finansiering kommer fra tilskudd fra Vegvesenet og Rogaland Fylkeskommune.

Folk som daglig er i sentrum har lenge ergret seg over den ødelagte skifersteinen. Nå håper vi at Moi Bro vil fremstå både flott og solid til glede for alle veifarende i området.

 

John Skåland