syk

Rekordlavt sykefravær i Lund

Sykefraværet i Lund kommune har hatt en svært positiv utvikling de siste år. I 2010 var totalfraværet på 8,04 % - noe som er vanlig for kommunesektoren.  I 2011 var det redusert til 7,09 % og i 2012 kom vi helt ned til 5,19 %. Til nå i år har vi et fravær på under 5 %. Utviklingen fra januar til og med august måned har vært slik: 4,41 %, 4,27 %, 4,12 %, 5,15 %, 5,34 %, 4,58 %, 3,49 % og 3,09 %.

Dette tyder på god trivsel blant de ansatte og godt oppfølgingsarbeid av lederne og mellomlederne. 

Lund kommune er en IA-bedrift med fokus på nærværsarbeid.

 

Moi, 7.10.2013

Rolv Lende

Tips ein ven Skriv ut