Reguleringsplan omlegging av fv 3 Holamoen - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 pkt. 2 legges forslag til reguleringsplan Omlegging fv 3 Holamoen med tilhørende reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget omfatter bl.a. omlegging av fv3 ved Holamoen og regulering til Industri/lager.

Det gjøres oppmerksom på at eksisterende fylkesvei vil bli stengt for trafikk og kun kan brukes som gang/sykkelvei og innkjøring til eiendommene. Se plankart for plassering av bom.

Høringsfrist er satt til 20. januar 2009. Uttalelser må leveres skriftlig til PNM-etaten, Moiveien 9, 4460 Moi eller postmottak@lund.kommune.no . Det gjøres oppmerksom på at de som tidligere har levert merknad til oppstart av planarbeidet må gi skriftlig uttalelse til høringsprosessen, adressert til PNM-etaten.

Nedenfor finner du nedfotografert plankart (ikke målestokkriktig), forslag til planbestemmelser.Tips ein ven Skriv ut