Du er her: Forsiden > Planer

Reguleringsendring, Ualand sentrum

Kommunestyret egengodkjente endring av reguleringsplan for Ualand sentrum i møte 08.12.2016. Endringen er gjort for å kunne starte byggingen av nye Heskestad barnehage. Barnehagen skal ligge sørøst for skolen. Byggestart blir sommeren 2017.