Regionstevne på Moi

Det Norske Misjonsselskap (NMS) region Stavanger gjennomførte lørdag 2. juni sitt årlige stevne og årsmøte på Lundheim folkehøgskole. Det var om lag 300 utsendinger; fra Sveio og Ølen i nord til Kvinesdal i sør. Leder i Moi Misjonsforening Berit Erfjord ønsket den store forsamlingen velkommen til Moi. Forrige gang en tilsvarende NMS-storsamling fant sted på Moi var i 1983. Tema for årets samling var: ”Av ditt eget gir vi deg tilbake.”

Ordfører Kjell Erfjord ønsket deretter alle de frammøtte velkommen til ”Vakre Lund”. Erfjord fortalte litt om Lund samtidig som det ble vist en bildepresentasjon om næringsliv, kommunale tjenestetilbud og fritidsaktiviteter i kommunen. Avslutningsvis ønsket ordfører lykke til med arrangementet med ønske om at dette ble en inspirasjonsdag for misjonsfolket.

Av annet program på åpningsmøtet nevnes bibeltime ved generalsekretær Kjetil Aano samt sangkvartett fra Moi; John Nikolaisen, Øystein Brennsæter, Svein Arild Bringedal og Jostein Drivenes. Etter åpningsmøtet var det servering av middag.

Utover ettermiddagen fant det tradisjonelle årsmøtet sted med bl.a. behandling av årsmeldinger og regnskap samt valg. Den påfølgende paneldebatten var etter manges mening både vellykka og interessant. Temaet var: ”Frivillighet i tjenesten”.

Foto: Stein Rettedal

Berit Erfjord vurderer i ettertid det store arrangementet som svært vellykka. Mange frammøtte gav tilbakemelding på at de var veldig godt fornøyd med selve stevnet og med den praktiske gjennomføringa. Lundheim folkehøgskole hadde ansvar for servering av middag og kveldsmat mens misjonsforeningene i kommunen hadde ansvar for kaffi og kaker i løpet av dagen.

4/6-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut