Regine Janette Waldemar Heskestad

Navn, alder og bosted: Regine Janette Waldemar Heskestad, 28 år, bor på Heskestad.

Tidligere bosted: Tonstad/ Stavanger

Yrke/arbeidsplass: Er utdannet lærer, jobber på Nygård barneskole og Heskestad

barneskole.

Sivil status/familie: Samboer.

Hvorfor valgte du/dere å flytte til Lund ?

Jeg er oppvokst her og har en gård som vi skal overta. Da jeg fikk jobb i kommunen, var det et enkelt valg å flytte tilbake.

Har du/dere tidligere tilknytning til kommunen/distriktet ?

Er oppvokst på Heskestad.

Hva er etter din mening de største fordelene med å bo i Lund ?

At det er en liten kommune med små lokalsamfunn der alle kjenner hverandre. Jeg tror de fleste barn og unge har en trygg oppvekst her og en ballast med seg videre i livet.

Det er heller ikke det bråket og støyen som en alltid hører i byen. En slipper også å sitte i lange køer når en skal til og fra jobb. Det er en god ting.

Er det noe du har blitt spesielt positivt overrasket over etter at du flyttet hit ?(dvs. bedre enn forventet)

Det er positivt at det er så mange ulike lag og organisasjoner som en kan engasjere seg i.

Det virker også som det er mange ulike fritidsaktiviteter å velge mellom for barn.

Hva burde det ha vært mer av i Lund ? (gode forslag….)

En enda større satsning på ulike fritidsaktiviteter for ungdom i hele kommunen.

Mer konserter, teater og revyer hadde også vært fint å fått mer av.

Hvilke steder i kommunen/nabokommuner ønsker du å vise til venner du har på besøk ?

Den flotte naturen som omgir oss på alle kanter er noe vi må være stolte av og flinke til å vise fram. Tar en de med seg på Solknuten eller Kassen, får de et vakkert syn over bygda som jeg bor i. Ellers synes jeg at Sogndalstrand er et fint sted å vise fram. Der er det en fantastisk stemning om sommeren.

15/1-07, Svein Tore Åtland