Refleksaksjon i Lund

Torsdag 11. januar gjennomføres en refleksaksjon i Lund. Ordfører Kjell Erfjord, lensmann Svein Arild Bringedal og rådmann Svein Tore Åtland er ansvarlige for den praktiske gjennomføringen. Det er bestilt ca. 3000 refleksbrikker til vår kommune. Selve aksjonsdagen prioriteres elevene på ungdomsskolen og foreldregruppen som vurderes som viktige forbilder for barn og ungdom i denne sammenheng. Sistnevnte gruppe nås ved utlevering av refleksbrikker på store arbeidsplasser samt utdeling av brikker på andre strategiske steder i kommunen.

Ordførerne i Dalane ble på et møte i Egersund 7. desember enige om en slik aksjon i alle kommunene. Trafikksikkerhet i regionen var tema på dette møtet. Mange kortsiktige og langsiktige tiltak og virkemidler ble diskutert. Det var stor enighet om at en refleksaksjon ville være et konkret, billig og effektivt virkemiddel. På denne bakgrunn gjennomføres refleksaksjoner i alle Dalane-kommunene førstkommende onsdag og torsdag. Kommunene betaler ca. 1 kr. pr. refleksbrikke. Resten finansieres av Trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland og Trygg Trafikk.

Statistikk viser at 19 ble drept i Rogalands-trafikken i 2006. I tillegg ble 870 personer skadd.

Lensmann Bringedal forteller at Politiet hvert år deler ut refleksbrikker til alle barn i barnehagene i kommunene samt til elever i 1. klasse.

5/1-07, Svein Tore Åtland