Refleksaksjon i Lund

Torsdag 11. januar gjennomføres en stor refleksaksjon i kommunen. Aksjonen gjennomføres i samarbeid mellom Politiet og kommunen. Fra Politiet deltar lensmann Svein Arild Bringedal, og fra kommunen deltar ordfører Kjell Erfjord, varaordfører Ragnhild Kjørmo og rådmann Svein Tore Åtland.

Aksjonen startet med storsamling i auditoriet på Lund ungdomsskole. Bringedal holdt en kort appell, og deretter var det utdeling av refleks til elever og ansatte. Videre utover dagen står bedriftene NorDoor, Eik Jordstasjon og NorDan for tur. I tillegg planlegges besøk på Nygård skole, Kiellands Minne skole og Heskestad skule. Utover dagen blir det også utdeling av refleks på andre strategiske steder i kommunen.

Elever på Lund ungdomsskole sammen med lensmann Svein Arild Bringedal.
Foto: Svein Tore Åtland

11/-07, Svein Tore Åtland