Referat fra møte i Lund Felles Elevråd 16.04.18

Til stede:

Fra Heskestad skule:             Stine S. Vasshus og Randi D. Stølen

Fra Kiellands Minde skole:     Tollak Andre Østrem og Sofie K. Halvorsen

Fra Nygård barneskole:          Sean RH Stenlund (nestleder) og Sienna Stenlund

Fra Lund Ungdomsskole:       Emilie Holum og Thea Omdal Navrestad

Ordfører                                Olav Hafstad

Rådmann                             Ståle Manneråk Kongsvik

 

Leder Simon Jarle Bjerk hadde meldt forfall, Emilie Holum møtte som vararepresentant.

I tillegg møtte:

Fra Heskestad skule:               Kontaktlærer Berit Eike

Fra Kiellands Minde skole:        Rektor Bjørn Arvid Omdal

Fra Nygård barneskole:             Lærer Wenche Alm Helland

Fra Lund ungdomsskole:           Lærer Astri Hamre

Saker:

1. Åpning av møtet

Ordfører Olav Hafstad åpnet møtet, ønsket alle velkommen, og overlot møteledelsen til nestleder Sean Stenlund.

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 04.04.18.

Sean leste opp referatet. Referatet ble enstemmig godkjent uten merknader.

 

3. Behandling av B – saker

I møtet 04.04.18 kom det inn følgende forslag:

Heskestad skule:                   Ekstrastoler ”Bean Bag” til lesekroken,        kostnad 7.500

Fra Kiellands Minde skole:     ”Månebil”,                                                  kostnad 8.460

Fra Nygård barneskole:         Store dekk,                                                kostnad 10.000

Fra Lund ungdomsskole:       Smoothiemaskin (4) og toastjern (7 stk),      kostnad 9.539

Sum                                                                                                              35.499

I møtet 16.04.18 kom det inn følgende forslag (vedlagt):

 1. Fra Heskestad skule:
  1. Alle skolene får sine ønsker oppfylt, kr 35.499
  2. Restbeløpet gis til LU siden vi alle vil få glede av dette etter hvert som vi kommer på ungdomsskolen, kr 501,-

 

 1. Fra Kiellands Minde skole:

Alle skolene får sine ønsker oppfylt.

 

 1. Fra Nygård skole:
  1. Heskestad får 7.500
  2. KMS får 8.500 (altså 40 kr mer enn det som var forslaget i forrige møte).
  3. Nygård får 10.000
  4. LU får 10.000 (altså 461 kr mer enn det som ble foreslått i forrige møte)

 

Behandling:

Først var det avstemning om forslaget fra Kiellands Minde skole, dette ble enstemmig vedtatt.Deretter var det avstemning om fordelingen av restbeløpet på kr 501.Forslaget fra Heskestad skule og fra Nygård skole fikk begge 4 stemmer. Nestleder brukte sin dobbeltstemme, og dermed ble forslaget fra Nygård vedtatt 5-4.

 

Vedtak:

Som B- saker prioritere Lund Felles Elevråd følgende i 2018:

Heskestad skule:                  Ekstrastoler ”Bean Bag” til lesekroken,        kostnad 7.500

Fra Kiellands Minde skole:   "Månebil”,                                                    kostnad 8.500

Fra Nygård barneskole:      Store dekk,                                                     kostnad 10.000

Fra Lund ungdomsskole:    Smoothiemaskin (4) og toastjern (7 stk),         kostnad 10.000

 

 

4. Behandling av C - saker

I møtet 04.04.16 kom det inn følgende forslag:

Fra Heskestad skule:             Dekke ballbinge,                     kostnad  100.000 kr

Fra Kiellands Minde skole:     Skatepark,                              kostnad 250.000 kr

Fra Nygård barneskole:         PC til alle elever i 5-7 klasse

Fra Lund ungdomsskole:       Utvidet treningstid HSK

 

I møtet 16.04.18 kom det inn følgende forslag (vedlagt):

Heskestad skule:                   Dekke ballbinge,                     kostnad 100.000 kr

Fra Kiellands Minde skole:     Skatepark,                              kostnad 250.000 kr

Fra Nygård skole: Vi synes det bør stå i referatene at Nygård ønsker Chromebook til elevene i 5 – 7 klasse. Siden det jobbes med denne saken allerede, ønsker vi å støtte Heskestad sitt forslag om nytt dekke til ballbingen.

 

Behandling:

Heskestad skule, dekke ballbinge, kostnad 100.000 kr fikk 4 stemmer, det samme gjorde forslag om Skatepark ved KMS. Nestleder brukte sin dobbeltstemme, dermed fikk forslaget om nytt dekke i ballbinge Heskestad skule 5 stemmer, og ble vedtatt.

Vedtak:

Som C – sak prioriterer Lund Felles Elevråd nytt dekke i ballbingen ved Heskestad skule, kostnad kr 100.000.

----

Sean ledet møtet på en god og ryddig måte.

Møtet ble avsluttet med at det ble servert horn og vann (og litt brus…………..)

Dette møtereferatet publiseres også på kommunens hjemmeside og FB.

 

De innkomne forslagene til B og C saker finner du her: 

Innkomne forslag B og C saker til møtet 16.04.18 (L)(268414).pdf

Ståle Manneråk Kongsvik