Redusert kapasitet i barnevernet

Helse- og omsorgsutvalget vedtok i møtet 26.8. utlysing av den ledige stillingen som barnevernleder i Lund. Etter utlysing i lokalavisene og Stavanger Aftenblad har det ikke meldt seg noen interesserte til stillingen. Både helse- og omsorgsutvalget og administrasjonen ønsker primært videreføring av barnevernet i Lund kommune, men ser at uten søkere må vi i en overgangsfase finne løsninger som sikrer at barnevernet ivaretas.

Vi ønsker å gi en kort redegjørelse for de tiltak som gjøres for å avhjelpe situasjonen.

I en overgangsperiode bistår tidligere barnevernleder Anne Elve kommunen med oppfølging av en del saker på timebasis, samtidig som familiekonsulent Jørgen Orlin omdisponerer en del av sin stilling til barnevern. Disse tiltak kan bare iverksettes i en begrenset periode.

Også tidligere i år forsøkte vi å styrke barnevernet med å utlyse en midlertidig halv stilling med mulighet for fast ansettelse, men ingen søknader innkom. Etter dette har Anne Elve sagt opp. I denne situasjonen må kommunen gjøre det som er mulig for å sikre et fungerende barnevern, og rådmannen har vendt seg til Eigersund kommune for barnevernsfaglig bistand.

Bemanningsproblemer i barnevernet er dessverre en kjent situasjon i mange, spesielt mindre, kommuner. Kommunene i Dalane har bl.a. av denne grunn i en periode hatt tett samarbeid. Som følge av dette samarbeidet har barnevernleder Anne Elve de siste 2 år nyttet 1/3 av sin stilling i Egersund for å følge opp bl.a. undersøkelsessaker. Det er derfor naturlig å be Eigersund kommune om hjelp.

Vi ber om forståelse for de utfordringer manglende bemanning i barnevernet innebærer.

Trond A Skjæveland, helse- og omsorgssjefTips ein ven Skriv ut