Nysted 30 kmt

PNM-utvalget har vedtatt 30 km/t

Redusert fartsgrense på Nysted

Torsdag kveld vedtok PNM-utvalget å sette ned fartsgrensen fra 40 til 30 km/t på den kommunale til skolen gjennom Nysted. Skiltene med 30-sonen ble montert allerede fredag formiddag.

Etter omleggingen av trafikken ved begge skolene på Moi, har det vært fokus på Nysted-veien og økt biltrafikk. Ettersom veien er sentral for skolebarnas adkomst til skolen, er det viktig at sikkerheten deres settes i høysetet. Dette var bakgrunnen for skiltvedtaket. Utvalget ville ikke anlegge fartshumper nå, men vente og se utviklingen an.

John Skåland