Redaktørbesøk

Redaktør Kristen Munksgaard i avisen ”Agder” er onsdag 27/9-06 på besøk i Lund kommune. Han er invitert hit av ordfører Kjell Erfjord. Først fikk han møte ordfører og kommunens administrative ledergruppe ; dvs. etatsjefer og rådmann. Det ble da orientert om kommunens organisering, kommunens tjenestetilbud, andre aktuelle prosjekt/saker i kommunen samt utfordringer for kommunen framover.

Etter dette var det tid for omvisning med ordfører som guide. Planen er å besøke Sykeheimen, andre kommunale virksomheter, bygg og anlegg samt noen bedrifter i Lund hvis det blir tid til det.

27/9-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut