Realistisk øvelse på Moi

Tirsdag kveld fra kl. 16.30 og utover var mannskap fra Lund Brannvesen, Ambulansen i Lund og fra Politiet kalt inn til øvelse. Brannvesenet stilte med fullt mannskap. Ambulansen stilte med fast bil + reservebil. Dessuten var det 2 fra Politiet. I tillegg var det observatører fra Flekkefjord Brannvesen, Ambulansen i Egersund og fra det lokale FIG (Frivillig innsatsgruppe, Sivilforsvaret).

Øvelsen hadde 3 elementer :

  • Eksplosjon/brann i Haukland kraftstasjon med skadede personer.
  • Mann ligger bevisstløs i silo på gården til Per Bjarne Kjørberg.
  • Bil kjørt av veien ved Hovsvannet; rasteplass mot Drangsdalen. Bilen står delvis i vannet. Flere personer er innesperret og 1 person ligger og driver i det kalde vannet.

Det var imponerende å betrakte øvelsen litt på avstand. Ingen tvil om at vi har dyktige folk lokalt når uhellet er ute. Trygve Heggernes var øvingsleder, og han hadde hjelp av Roger Stenlund i forhold til opplegg for øvelsen og teknisk tilrettelegging.

22/10-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut