Ras på FV 3

Fredag morgen mellom kl. 7 og ½ 8 gikk det et ras på fylkesvei 3 mellom Moen og Handeland ; litt sør for Signetødnan. Det var ikke skader forbundet med raset bortsett fra merker i asfalten og noe ødelagt autovern.

Raset startet ved at steinblokker løsnet i fjellet et par hundre meter lenger oppe. Sigvald Grøssfjell fra KOLO Veidekke anslår to av steinene til å veie nærmere 10 tonn. Den ene har krysset veibanen !

Rasområdet blir nå nærmere undersøkt. FV 3 er åpen for ferdsel.

5/12-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut