Rapport fra Texas Linedancers

Vil starte med å få takke for at vi ble forespurt om å være med på kulturuken i samarbeid med korpsene.

Publikum fikk se hvor variert linedans egentlig er. Det har vært en spennende tid, en del hadde nerver da dette var første gangen de var med på oppvisning, men vel blåst jenter det gikk kjempefint.

Takk til alle som stilte opp. I slutten av oktober startet vi opp med barneparti, det er et gratis tilbud til ungene, det har vært oppe i 30 unger, noe som gjorde at vi måtte dele gruppen i to. Fra 1. kl. – 4 kl. og fra 5 kl. og oppover.

Det kommer unger fra hele kommunen Ualand, Moi og Hovsherad.

Januar 2006 arrangerer vi Western party. Det blir Too Far Gone som spiller til dans. Det er 5 året vi arrangerer Western Party. Det vil bli anledning til å lære en dans.

Det blir oppvisning og salg av div. western artikler. Ellers har vi et medlem som deltar veldig aktivt innen linedans, hun har vært med på forskjellige arr. og fått flott plassering.

I romjulen reiser hun til Sverige for å delta på VM. Lykke til.

Så vil jeg gjerne få takke inststruktørene- dere gjør en kjempejobb.

Leder i Texas Linedancers

Wenche RusdalTips ein ven Skriv ut