Miljørettet Helsevern

Radonmåling

Ny målesesong er nå i gang. Innbyggere i Lund kommune får reduserte priser på radonmålinger i boliger fra Radonassistanse AS. For mer info se: www.rogbr.no

En målepakke for måling i to rom koster kr 375.- inkl. porto. Dette bekostes av huseier, og kan bestilles på www.radonassistanse.no. Se "meny" og velg kampanje, brukernavn HELSE, passord 2011 eller tlf.nr. 954 51 488

 

John Skåland