Radonmåling

Kommunene Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time samarbeider med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger. Sammarbeidet går ut på at innbyggerne får reduserte priser.

Kommunene får opplysning om måleresultatene.

Dette er et ledd i å få klarlagt radonforekomsten i kommunene. Målingene er enkle å foreta.Offentlige bygg og utleieboliger er pålagt å ha utført målinger innen 1.1.2014.

Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3

 

Radon er en radioaktiv gass som kan gi helseproblemer når den forekommer i for høye konsentrasjoner i inneluft. Nest etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft.

 

En målepakke for måling av to rom koster kr. 360,- inkl. porto. Dette bekostes av huseier, og kan bestilles på www.radonassistanse.no. Trykk deg inn på kampanje på venstre side, brukernavn: HELSE, passord: 2011, eller tlf. 95 45 14 88.

 

For mer informasjon om radon i inneluft se Statens Stråleveerns informasjonssider om radon på: http://radon.nrpa.no.

 

 

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS,

miljørettet helsevern

Tips ein ven Skriv ut