Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2020 Lund kommune

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2020 Lund kommune