Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021 er nå utarbeidet. Budsjettet ble presentert på et informasjonsmøte i Lundetun 19.10.17.