Rådmann Ståle Kongsvik skal holde innlegg på kontaktmøte mellom fylkesmann og KS 10.12.15

Tema er enslige mindreårige – nye asylmottak og dialog med kommunene. Erfaringer fra Lund kommune.

Tips ein ven Skriv ut