Mobiltelefon

Rådhuset går over til mobilt bedriftsnett

 

Etter over 20 års drift faser vi ut den gamle telefonsentralen på rådhuset, og går over til mobilt bedriftsnett fra telenor. For innbyggerne i Lund innebærer dette at den enkelte ansatte på rådhuset vil få nye interne nummer. Hovednummeret inn til kommunen, legesenteret og helsestasjonen vil være det samme. Hjemmesiden vil oppgraderes med nye internnummer. 

 

Overgangen til mobilt bedriftsnett innebærer en kostnadsbesparelse for kommunen. På samme tid vil den enkelte ansatte bli lettere tilgjengelig for andre ansatte og kommunens innbyggere. Innfasingen er en del av kommunens langsiktige digitaliseringsstrategi og vil være operativt fra den 4. mai.