Alle har vi en psykisk helse og det er helt naturlig at man periodevis har det vanskelig med tanker og følelser. Vi yter tjenester til ulike mennesker med ulike hjelpebehov og psykiske lidelser, om det er langvarig og sammensatte hjelpebehov eller veiledning og bistand i en kort periode.

Tilkallings vikar ved psykisk helsetjeneste kan jobbe både dag, kveld og helg.

Jobben består av ulike arbeidsoppgaver tilknyttet brukere. Det kan være praktisk bistand i hjemmet og daglige gjøremål, fysisk og sosial aktivitet, veiledning og aktivt miljøarbeid, atferds mestring, rusarbeid, rehabilitering og habilitering samt nødvendig helsehjelp deriblant legemiddelhåndtering og somatisk ivaretakelse. Arbeidet vil primært være knyttet til bolig.

Hos oss jobber du med en tverrfaglig kollegagjeng, våre ansatte har bred, ulik utdannelse og erfaring. Vi søker deg som er positiv til nye utfordringer, jobber godt selvstendig så vel med andre. Det er et pluss om du har utdannelse eller erfaring innen helse, men det er ikke et krav. 

Må beherske godt norsk, og avlegge politiattest ved ansettelse.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om vårt arbeid og drift.

Ranita Hansen; tfl 45634543 / mail: Ranita.Hansen@lund.kommune.no