Psykisk helse

Psykisk helse

Psykisk helsetjeneste i Lund kommune holder til i Ravndalenbygget ved Rådhuset. I tillegg er det aktivitetssenter på Huset tvers overfor Næringshagen.

Vår arbeidstid er hverdager mellom kl.08 - 15.30. I helger og på helligdager er ikke psykisk helsetjeneste tilgjengelig.

Telefon psykisk helse

Tlf. 51 40 47 56

Telefon aktivitetssenteret

Tlf. 51 40 49 29

Vi har som mål å forebygge psykiske lidelser, identifisere mennesker som trenger hjelp, følge opp med hjelpetilbud eller videresende til spesialisthelsetjenesten.

Alle mennesker opplever større eller mindre problemer fra tid til annen. Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder. Vi kan være triste, deprimerte, aggressive eller oppstemte. Mange vil ha nytte av å snakke med noen om sin psykiske smerte.

Vi kan være den samtalepartneren. Av og til kan vi være veivisere til andre i hjelpeapparatet. Vi har selvsagt taushetsplikt.

Foruten spesialisthelsetjenesten, distriktspsykiatrisk senter i Egersund (forkortet til Dalane DPS), samarbeider vi bl.a. med NAV, helsestasjonen, familiekonsulenten, legekontoret, barnevernet og andre instanser.

Hvordan få tilgang til tjenesten?

Det vanligste er henvisning gjennom lege. Dette er imidlertid ikke alltid nødvendig. Hvem som helst kan henvende seg til oss, på egen hånd eller gjennom andre, som for eksempel familie eller helsesøster.

Du vil da få en samtale med en av oss i psykisk helsetjeneste, og vi kan da kartlegge hvordan vi skal kunne hjelpe deg videre.

Hva tilbyr vi?

-Samtale/refleksjon: Da møter du en av våre medarbeidere enten på kontoret eller hjemme hos deg. Vi vil da samtale om de tingene som er aktuelle her og nå og legge planer for videre forløp. Noen benytter dette tilbudet i kort tid, mens andre har mer langvarig kontakt med oss.

- Aktivitetssenter: Åpningstimene er mandag og torsdag fra 10:30-14:00, samt tirsdag kl.18:00 – 21:00. Her driver vi med ulike aktiviteter, alt fra formingsaktiviteter til matlaging, trim og utflukter. Et sosialt tilbud for alle! I tillegg har dagsenteret andre gruppetilbud.

Andre tilbud

Tilbud innen trim og friluft, ulike formingsaktiviteter i daglige gjøremål.

Kultur opplevelser.

Et sosialt tilbud for alle, samt at aktivitetssenteret har andre gruppetilbud.

Vedrørende trimtilbudet har vi avtale med Hovsherad styrke/vektløfter klubb om trening hver onsdag, der vi har personal tilstede.

Den siste onsdagen i måneden har vi turdag, der vi arrangerer ski/skøyte og fotturer alt etter årstidene.

Ta gjerne kontakt med oss om noe av dette kan passe for deg.

 

Hjemmesykepleien

Tlf. 51 40 48 00

Legevakta

Tlf. 51 40 12 34

 

Psykiatrisk akutteam gir tilbud til innbyggerne i Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund.

Psykiatrisk Akutteam; tlf. 94 87 75 21