Hovsherad Vannverk

Prøvekjøring av vannverket på Eik

Mandag 24.6 - tirsdag 25.6 blir det prøvekjøring av det nye vannverket mellom kl. 08.00 og kl. 15.00. Dere kan risikere å bli uten vann i perioder i dette tidspunktet.

Onsdag 26.6 blir det omkobling fra det gamle til det nye vannverket. Abbonenter i Lunnan blir uten vann denne dagen i fra kl. 08.00 og utover dagen.


Lund kommune
PNM-etaten
Tips ein ven Skriv ut