Produksjonstilskudd: Fra og med januar 2013 blir det elektronisk søknad

Fra og med søknadsomgang i januar 2013 er det kun informasjonsmateriell som sendes ut per post.

Søknadsskjemaet sendes ikke ut lengre.

For mer opplysninger og informasjon om søknadsprosessen gå på Fylkesmannens nettside.

 

Også Statens landbruksforvaltning (SLF) legger alt til rette at flere kommer til å søke produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid elektronisk.

De har fått produsert to veiledningsfilmer: En som viser hvorfor man skal søke elektronisk, og en som viser hvordan man logger på og sender søknad elektronisk. Disse er nå tilgjengelige på SLF sine nettsider. SLF vil med dette motivere og oppfordre bønder til å søke via nettet.

Se filmene her.