Matpriser fra kjøkken for beboere i omsorgsboliger/matombringing/betjening fra 01.01.21
Frokost Kr 35,-
Middag

Kr 60,-

Middag med dessert Kr 85,-
Grøt Kr 40,-
Dessert/suppe Kr 25,-
Kvelds Kr 35,-
Tillegg for mat kjørt hjem Kr 10,-