Positivt møte i Moi Handelsforening

Tirsdag kveld var nærmere 25 mennesker samlet til tema-møte i Næringshagen. De frammøtte var handelsdrivende fra Moi, Haukland og fra Shell-området. Fra kommunen deltok ordfører Olav Hafstad, reiselivsansvarlig Eli Gursli og rådmann Svein Tore Åtland.

Nyvalgt leder Tone Strand ønsket velkommen og gav deretter ordet til Tor Bernhard Sagland. Han er nyansatt som daglig leder i destinasjonsselskapet Reisemål Syd Vest. Først viste han en 4-minutters film fra Dalane. Filmen ble produsert i forkant av VM i saueklipping i Bjerkreim. En flott film som kommunene etter hvert også skal få et eksemplar av. Det er i dag ca. 40 medlemsbedrifter i Reisemål Syd Vest. Lund kommune bidrar med 20 kr. pr. innbygger i året. Sagland fortalte engasjert om mulighetene for Dalane-regionen og for de 4 kommunene. Når det gjelder Lund, var han mest opptatt av Lundevannet og Tronåsen. Han inviterte til samarbeid og utfordret i forhold til medlemsskap.

For mer info se: www.visitdalane.no

fra v : Aina Skailand, Tone Strand og Bjørn Lorentsen
Foto: Svein Tore Åtland

Styreleder Bjørn Lorentsen og daglig leder Aina Skailand fra Handelshuset Kvinesdal var invitert for å fortelle om hva som er gjort i Kvinesdal de siste årene når det gjelder samordning av handelsaktiviteter; særlig Liknes sentrum og Åmot.

Deres hovedbudskap var: Sammen er vi sterke!

De hadde særlig satset på følgende siden oppstart i 2006:

  • samlet innsats om markedsføring
  • kompetanseheving
  • koordinering av aktiviteter og arrangement
  • felles profil

En lærerik kveld hvor ordfører også inviterte til samarbeid med kommunen i fortsettelsen. Styreleder Kjell Jan Støre i Lund Næringsforening lovet også å ta initiativ til et samarbeidsmøte mellom aktuelle parter/styrer.

29/10-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut