Klikk her for å komme til dokumentet. 

Det er anledning til å foreslå at paragrafer tas ut i sin helhet.
For øvrig skal innhold og rekkefølge av paragrafene være slik Normalpolitivedtekt for kommunene beskriver.

Svarfrist 15. januar 2020. Innspill sendes til postmottak@lund.kommune.no