Politikk

Kommunestyret er kommunens øverste organ og velges hvert fjerde år. Kommunestyret utnevner ordfører og varaordfører for fireårsperioden. Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens rettslige representant.

Rådmannen leder den kommunale administrasjon og fører tilsyn med hele kommunens forvaltning. Rådmannen fremlegger forslag til budsjett og regnskap og andre saker for utvalg, formannskap og kommunestyre.

Rådmannen fastsetter administrasjonens forslag til vedtak, jf. kommunelovens prinsipp om rådmannens innstillingsrett. Dette skjer i samråd med etatsjefene. Mange saker behandles på to politiske nivåer: først i formannskap eller utvalg og så i kommunestyret.

Sakspapirene til kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene er utlagt i resepsjonen på Rådhuset og på kommunens hjemmeside.

 

UTVALG

 

JAN

 

FEB

 

MAR

 

APR

 

MAI

 

JUNI

 

JULI

 

AUG

 

SEP

 

OKT

 

NOV

 

DES

 

KOMMUNESTYRET

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

9

 

20

 

 

 

 

19

 

17

 

 

 

 

5

 

 

FORMANNSKAPET

 

29  

 

 

 

 

5

 

 

  30

 

 

 

   4

 

 

 

  27

 

 

 

  22

  23?

 

 

 19

 

 10

 

 

OPPVEKST- OG

KULTURUTVALG

 

 

 

 

21

 

  

 

11

 

 

 

 

6

 

 

 

 

5

 

 

7

 

 

12

 

HELSE- OG OMSORGSUTVALG

 

 

 

21

 

  

 

11

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

7

 

12

 

PLAN,- NÆRINGS-

OG MILJØUTVALG

 

 

21

 

  

 

11

 

 

 

 

6

 

 

 

 

5

 

 

 

7

 

12

 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

  

 

 

19  

 

 

 

9

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

3

 

  

 

 5

 

10  

 

  • Kommunestyret avholder normalt sine møter på Moi hotell kl.19.00. NB!                                
  • Formannskapet avholder sine møter på Rådhuset kl. 08.30
  • HO-utvalget, OK-utvalget og PNM-utvalget avholder sine møter kl. 19.00.
  • Kontrollutvalget kl.09.00. 
  • Råd for eldre og mennesker m/nedsatt fh avholder sine møter tirsdager  kl.08.30.

.

 

Moi, den 09.11.2017.

 

Olav Hafstad
-ordfører-

 

Det tas forbehold om endringer i møteplanen