Politikk

Kommunestyret er kommunens øverste organ og velges hvert fjerde år. Kommunestyret utnevner ordfører og varaordfører for fireårsperioden. Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens rettslige representant.

Rådmannen leder den kommunale administrasjon og fører tilsyn med hele kommunens forvaltning. Rådmannen fremlegger forslag til budsjett og regnskap og andre saker for utvalg, formannskap og kommunestyre.

Rådmannen fastsetter administrasjonens forslag til vedtak, jf. kommunelovens prinsipp om rådmannens innstillingsrett. Dette skjer i samråd med etatsjefene. Mange saker behandles på to politiske nivåer: først i formannskap eller utvalg og så i kommunestyret.

Sakspapirene til kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene er utlagt i resepsjonen på Rådhuset og på kommunens hjemmeside.

Møteplan 2020: 

 

UTVALG

 

JAN

 

FEB

 

MAR

 

APR

 

MAI

 

JUNI

 

JULI

 

AUG

 

SEP

 

OKT

 

NOV

 

DES

 

KOMMUNESTYRET

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

7

 

18

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

FORMANNSKAPET

 

  

 

4

 

 

10

 

 

  28

 

 

 

   2

 

 

 

  

 

15

 

  

  27 (budsjett freml)

 

 

 10

 

 8

 

 

OPPVEKST- OG

KULTURUTVALG

 

 

 

 

20

 

  

 

16

 

 

 

 

4

 

 

 

 

10

 

 

19

 

 

10

 

HELSE- OG OMSORGSUTVALG

 

 

 

20

 

  

 

16

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 10

 

 

 

19

 

10

 

PLAN,- NÆRINGS-

OG MILJØUTVALG

 

 

20

 

  

 

16

 

 

 

 

4

 

 

 

 

10

 

 

 

19

 

10

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

 

  

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Eldreråd     31                  
  • Kommunestyret avholder normalt sine møter på Moi hotell kl.19.00.                                 
  • Formannskapet avholder sine møter på Rådhuset kl. 08.30
  • HO-utvalget og PNM-utvalget avholder sine møter kl. 19.00. OK-utvalget kl 1800
  • Kontrollutvalget kl.09.00. 
  • Råd for eldre og mennesker m/nedsatt fh avholder sine møter tirsdager  kl.08.30.

.

 

Moi, den 07.01.2020.

 

Gro Helleland
-varaordfører-

 

Det tas forbehold om endringer i møteplanen