Rune Gerhardsen

"En annerledes oppvekst"

Politikk, 50-tallet og andre eventyr

I regi av Den kulturelle spaserstokken vil Rune Gerhardsen fortelle om sin far Einar Gerhardsen.

Han var nok den eneste 4-åring i Norge som visste om kontraheringsstoppen, som var en viktig del av gjenreisningspolitikken etter 2.verdenskrig. Som del av Norges mest politiske familie har han samlet opp inntrykk og historier om landets utvikling gjennom det forrige århundret. Ut av dette kommer det en rekke fortellinger knyttet til hendelser i både krig og fred. Noe er kjent fra før, det meste er det ikk e. Rune forteller historiene fra en god barndom med en humoristisk snert og sterk innlevelse. 

Alle er hjertelig velkomne - gratis inngang.