PNM-utvalget i Lund på den usikrede planovergangen på Tekse. (Lise Moen var ikke tilstede)

Politikerne på Fylkesvei 14

Torsdag var politikerne i Lund på befaring på det nye anlegget av fylkesveg 14 på Ualand.

PNM-utvalget i Lund på den usikrede planovergangen på Tekse. (Lise Moen var ikke tilstede)
PNM-utvalget i Lund på den usikrede planovergangen på Tekse. (Lise Moen var ikke tilstede)

De kunne konstatere at Stangeland AS var i full gang med ny planundergang på Tekse, og med det øvrige anlegget tilknyttet FV 14. Planene med dette prosjektet har pågått i svært mange år før det endelig fant sin løsning både på planer og finansiering.

 

John Skåland