PNM-utvalget avsluttet 4-årsperioden

PNM-utvalget avsluttet 4-årsperioden

29. september hadde PNM-utvalget sitt siste møte i denne perioden. Mange saker har vært behandlet disse 4 årene, og diskusjonene rundt bordet har ofte vært friske.
Men slik skal det være i politikken - ulike meninger kommer frem og flertallet avgjør saken.
Leder Magnhild Eia fikk takk både fra utvalgets medlemmer og fra PNM-sjefen for godt samarbeid i perioden. PNM-sjefen takket også samtlige medlemmer for det gode samarbeidet som administrasjonen har opplevd.
Da står det bare igjen å ønske det nye utvalget velkommen til første møte 3. november.

John Skåland
Tips ein ven Skriv ut