Søppelplukkere fra Åkke Øve 60

Plukket søppel for Luftambulansen

Foreningen ”ÅKKE ØVE 60” fra Lund hadde mandag dugnad i Moi sentrum og tilhørende boligområder. Det var 27 glade og humørfylte medlemmer som deltok.

Søppelplukkere fra Åkke Øve 60
Søppelplukkere fra Åkke Øve 60
Åkke Øve 60
Åkke Øve 60

Og vi spør lederen Ansgar Birkeland: Hvorfor denne søppelaksjonen ?

”Et av våre medlemmer hadde over lengre tid ergret seg over at det noen steder så stygt ut og vi kontaktet PNM-etaten i Lund Kommune for å høre om foreningen kunne få bidra med rydding mot et vederlag. Vi ble møtt med en positiv holdning og styret ble enige om at vi skulle gå inn for oppdraget. For jobben skulle vi få kr.5.000,-”.

Men historien slutter ikke med det ?

”Nei. Siden vi ikke var absolutt avhengige av pengene, besluttet styret å gi pengene videre til et formål som alle kan få nytte av og vi valgte stiftelsen Norsk Luftambulanse. Samtidig ønsket vi å vise at klubben ÅKKE ØVE 60 har vilje til å vise et engasjement i lokalsamfunnet. Vi kontaktet noen av våre medlemmer som stilte opp umiddelbart. Jeg er veldig stolt av å være leder for en klubb med så positive og engasjerte medlemmer. Uten denne positive holdningen hadde vi ikke fått det til ”.