Planer

Dersom du ønsker mer informasjon om kommuneplanen og reguleringsplaner, kan du kontakte:

Øystein Brennsæter på telefon 51 40 47 84 eller   

epost: oystein@lund.kommune.no