Planer om kraftverk

Grunneiere på Handeland, Østrem og Sætra planlegger sammen med HydroPool bygging av tre kraftverk. Disse skal utnytte vannet som kommer i Sætraåna og Liåna samt Litlåna (etter at de to elvene har møtt hverandre). Litlåna renner til slutt ut i Hovsvannet.

Torsdag hadde NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) innkalt aktuelle parter til sluttbefaring. Befaringen omfattet de berørte delene av elvene og områdene for planlagte tekniske inngrep. NVE ønsket på denne måten å gjøre seg kjent i prosjektområdene og med aktuelle problemstillinger som er kommet fram i høringsuttalelser.

Representantene fra NVE antydet ei saksbehandlingstid på om lag 1 år før eventuell konsesjon ble gitt.

Informasjon om NVE finner du på: www.nve.no

20/11-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut