Plan-, nærings- og miljøetaten

Etatens hovedarbeidsområder er:

 • - Jordbruksforvaltning
 • - Skogbruksforvaltning
 • - Kommunalt miljøvernarbeid
 • - Tradisjonelle tekniske tjenester
  
  
  

Oppgaver består blant annet av:

 

 • - Miljøarbeid.
 • - Viltforvaltning.
 • - Behandling av areal- og reguleringsplaner. 
 • - Behandling av jordbruks- og skogbrukssaker.
 • - Byggesaksbehandling.
 • - Byggeledelse for kommunale bygg, arealplaner.
 • - Oppmålingsforretninger.
 • - Brannvesen.
 • - Feiervesen.
 • - Vedlikehold av kommunens vann-, kloakk- og veianlegg.
 • - Vedlikehold av kommunale grøntanlegg (inkludert kirkegårder).
 • - Vedlikehold av kommunal bygningsmasse (inkludert renhold).
 • - Trygghetsalarmer.
 • - Brøyting av private veier.