Vegvesen

PLAN FOR MIDT-REKKVERK I DRANGSDALEN

Onsdag har representanter fra Statens Vegvesen hatt møte med Lund kommune for å starte opp planlegging av midt-deler på E 39 i Drangsdalen.
Der er snakk om et begrenset område på god over 1 km. På veistrekningen fra Drange og sørover er det forholdsvis ukomplisert å anlegge midt-deler. Derfor er dette området valgt i denne omgang.
Det skal utarbeides reguleringsplan slik at involverte parter får mulighet til å innvirke på prosessen. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å fastslå når midt-deler kan være på plass.

John Skåland
Tips ein ven Skriv ut