Pensjonist

Kommunens pensjonister vil få invitasjon i januar

Pensjonisttreff etter nyttår

Golvet i Lundetun skal slipes nå før jul, og derfor er årets pensjonisttreff utsatt til etter nyttår. Ordfører vil da sende ut invitasjon på vanlig måte.

John Skåland