Du er her: Forsiden > Ansattportal

Pensjonistlønn

Lund kommune forholder seg til hovedregelen i B rundskriv B05/14 og til Hovedtariffavtalens § 12.5. 

I følge B rundskrivet er hovedregelen at dette er tilfeldige vikarer med mer med timelønn. Det er ingen som har krav på å bli tilsatt på pensjonistlønn. Det er arbeidsgiver som bestemmer om de vil tilsette pensjonister etter denne bestemmelsen. Pensjonister som avlønnes etter denne bestemmelsen skal ikke fortrenge yngre arbeidskraft.

Rundskrivet finner du her: B-rundskriv 5-2014 Iverksettingsrundskriv.pdf

I følge Hovedtariffavtalen (HTA) 12.5 kan alderspensjonister engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler jf. vedlegg 4§5, tredje ledd. Ordningen gjelder ikke AFP pensjonister, jf ved, § første og annet ledd (folketrygdberegnet AFP. Timelønn er kr 191,- pr faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge og høytidstillegg og kvelds og nattillegg slik det framgår av kapittel 1 § 5 i HTA.

Personer som engasjeres etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO).